Zabezpieczenia antygraffiti i usuwanie graffiti.

Zabezpieczenia antygraffiti i usuwanie graffiti.

Chemiczne lub mechaniczne usuwanie napisów graffiti. Zabezpieczenia przy pomocy środków chemicznych  powierzchni narażonych tak aby ewentualne graffiti można było usunąć przy pomocy gorącej wody.