Mycie i doczyszczanie kostki brukowej, usuwanie plam.

Mycie i doczyszczanie kostki brukowej, usuwanie plam.

Czyszczenie pod ciśnieniem 230 Bar z użyciem przystawki dedykowanej, pozwala na skuteczne usunięcie wszelkich zabrudzeń nagromadzonych w trakcie użytkowania nawierzchni. Dzięki zastosowanej przystawce metoda jest bardzo czysta, nie występuje zjawisko chlapania i pozwala odprowadzić wodę bezpośrednio do kanalizacji. W przypadku bardzo trudnych zabrudzeń stosujemy mycie pod ciśnieniem  wodą o temperaturze 80 stopni C  lub wodą z użyciem środków chemicznych. Po doczyszczeniu polecamy impregnację powierzchni co ograniczy ponowne zabrudzenie. Usuwamy gumę do żucia, plamy po oleju, gumie, smar, smołę, ślady po farbie i po-budowlane a także mchy, porosty i zazielenienia.